Free cookie consent management tool by TermsFeed

Osnivanje zavoda

01.03.2023.

Hrvatski zavod za socijalni rad započeo je s radom dana 01. siječnja 2023. godine.

Zavod je osnovan Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22) kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Sukladno članku 317. istoga Zakona, dosadašnji centri za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj, prestali su s radom 31. prosinca 2022. godine, a njihove poslove od 01. siječnja 2023. godine, preuzeo je Hrvatski zavod za socijalni rad.

Djelatnost Zavoda propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi, u okviru koje se poslovi obavljaju kao javne ovlasti i stručni poslovi, i to u središnjoj ustrojstvenoj jedinici i područnim ustrojstvenim jedinicama.

Središnja ustrojstvena jedinica ustrojena je za obavljanje stručno-analitičkih, pravnih, ekonomskih, administrativnih, i drugih poslova, kao Središnja služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Područne ustrojstvene jedinice Zavoda, ustrojene su kao županijske službe, kojima su postali dosadašnji centri za socijalnu skrb u sjedištima županija, te područni uredi, kojima su postali ostali centri za socijalnu skrb sa svojim teritorijalnim podružnicama.

Korisnici nastavljaju ostvarivati i koristiti prava i usluge iz sustava socijalne skrbi u područnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, nadležnima prema adresi svoga prebivališta (sljednicima ranije nadležnih centara za socijalnu skrb i njihovih podružnica).

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: