Free cookie consent management tool by TermsFeed

Unaprijedimo život u zajednici

Centar za socijalnu skrb Opatija dana 15. prosinca 2017. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ 

EU okvir 

Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:

  • Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje;
  • Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici; te
  • Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.


Financiranje
Projekt je financiran uz 100%-tni intenzitet potpore prihvatljivih troškova

 Vrijednost projekta
1.652.760,00 kn

Iznos koji sufinancira EU
1.602.760,00 kn

Razdoblje provedbe projekta
6. ožujka 2017.  – 6. ožujka 2022.

Nositelj projekta 
Centar za socijalnu skrb Opatija

O projektu
Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturnu osnovu Centra za socijalnu skrb Opatija radi podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije, a što će za rezultat imati rekonstruiranu građevinu s 10 novih prostorija za korištenje od strane ciljane skupine, odnosno odraslih osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, djece i mladih s odstupanjima na planu ponašanja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te udomiteljskih obitelji i potencijalnih udomitelja.

Projektom je u funkciju stavljena nekorištena građevina u vlasništvu Centra. Rekonstrukcijom je Centru omogućeno korištenje 2 ureda za pružanje individualnih usluga, multifunkcionalna dvorana s dječjim i informatičkim kutkom koja će omogućiti razna događanja i aktivnosti grupne podrške vezane uz olakšavanje pristupa života u zajednici za sve korisničke skupine. Prostor sadrži sanitarni čvor, info kutak i kuhinjski prostor, dok je podrumski prostor prenamijenjen u arhivu i spremište. Prostor za pružanje podrške korisnicima kojima prijeti institucionalizacija, kao i članovima njihovih obitelji u potpunosti je opremljen namještajem, IT opremom i sitnim inventarom, a rekonstruiran na način da je pristupačan i osobama smanjene pokretljivosti.

U sklopu projekta nabavljeno je i novo vozilo za potrebe svakodnevnog rada mobilnog tima u svrhu pružanja socijalne skrbi. Nabavljeno vozilo stvorilo je uvjete za individualni, grupni i terenski rad djelatnika Centra s korisnicima i članovima njihovih obitelji.

Građevina je svečano otvorena 4. ožujka 2022. uz prisustvo i podršku Primorsko-goranske županije, Grada Opatija te djelatnika i suradnika Centra.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: