Free cookie consent management tool by TermsFeed

Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima

Naziv projekta te naziv korisnika/partnera u projektu

“RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA ZA SNAŽNIJU OBITELJ I PODRŠKU MLADIMA”

Kratki opis:

Projekt „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ kreiran je s ciljem pružanja podrške procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Svrha projekta je smanjenje broja djece i mladih koji koriste usluge smještaja kao institucionalnog oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Nadalje, teži se i unaprjeđenju kvalitete, razvoju i širenju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s osjetljivim skupinama (pripadnicima ciljanih skupina projekta). Također, jedna od svrha ovog projekta je i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije te o pravima ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ciljane skupine:

Projekt je predvidio kao ciljane skupine pripadnike šest ranjivih skupina te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljanih skupina:

djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju,
trudnice i roditelji s djecom do godine dana života djeteta,
odrasle osobe s invaliditetom,
članovi obitelji i udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina,
starije osobe,
Krajnji korisnici projekta su:

obitelji pripadnika cilj. skupina,
lokalna zajednica,
šira javnost koja će kroz provedbu projektnih aktivnosti učiti o važnosti uključivanja ranjivih skupina u zajednicu s ciljem podržavanja procesa deinstitucionalizacije tih skupina.
Aktivnosti projekta:

Projektom je predviđeno pružanje i organiziranje (a) savjetodavnih usluga i programa koji se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, (b) programa razvoja socijalnih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, (c) programa rada u zajednici i volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama, u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja, (d) podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i pravima ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Savjetodavne usluge- stručni radnici koji rade na projektu pružaju usluge individualnog savjetovanja koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose. Na ovaj način obuhvaćaju se djeca, roditelji, udomitelji i obitelji kojima je potrebna podrška u nekoj domeni kao što je komunikacija u obitelji, postavljanje granica u obiteljskim odnosima (roditelj-dijete, između partnera), period razvoda, prilagodba udomitelja i štićenika na nove okolnosti i članove obitelji itd…
Programi koji se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose predviđeni su u obliku grupnih radionica za roditelje i buduće roditelje gdje će dobiti teorijska znanja, savjet, platformu za pitanja i raspravu te mrežu podrške.
Programi razvoja socijalnih vještina djece i mladih osmišljeni su u obliku ponavljajućih ciklusa radionica z djecu i mlade gdje će sudionici uvježbavati nove vještine te širiti svoju mrežu podrške. Na ovim radionicama djeca će uz adekvatno vodstvo učiti o emocijama i prihvatljivim načinima izražavanja emocija, pravilnim načinima komuniciranja, upoznati se sa svojim pravima i obvezama te biti poticani na preuzimanje odgovornosti i ispunjavanje svojih potencijala.
Podizanje svijesti javnosti zamišljeno je kroz kontinuirane tematske radionice i predavanja. Neka od planiranih predavanja su „Zašto udomiteljstvo?“, „Sigurnost djece na internetu s naglaskom na postupanja CZSS“ i mnoga druga kojima će se javnost poticati na zaštitu ranjivih skupina te razvoj svijesti o važnosti procesa deinstitucionalizacije.
Ukupna vrijednost projekta: 1.736.990,30 kn

EU sufinanciranje projekta: Europski socijalni fond 85%

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 15%

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2021. – 30.06.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_hr

https://mrosp.gov.hr/

https://www.kckzz.hr/hr/

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: